Servizos

⊕ Aluguer de equipos como CTD, dragas, fluxómetros, botellas

⊕ Monitorización de calidade de augas

Monitorización de calidade de augas con sondas multiparamétricas para augas continentais ou oceánicas de medición en continuo e lectura en tempo real tanto en perfiles verticais como fondeos.

⊕ Tratamento e síntese de datos:

 • Procesado de datos (análise estadística, representación gráfica, integración en SIG...)
 • Tratamiento de datos de instrumental oceanográfico (CTD, ADCP, sondas multiparamétricas,...).
 • Redacción de informes científico-técnicos

⊕ Integración de información en sistemas de información xeográfica

 • Tratamento e presentación de datos en formatos SIG, adaptados aos estándares do mercado
 • Desenvolvemento de portais web con características espaciais, xeoportais, para a presentación de datos e integración destes portais en webs corporativas.
 • Creación de servicios web de datos espaciais para publicación de información e integración en infraestruturas de datos espaciais, IDEs.
 • Desenvolvemento de aplicacións y funcionalidades SIG para a maioría de ferramentas SIG actuais do mercado.
 • Integración e presentación de información SIG en dispositivos móbiles

⊕ Asistencia técnica:

Sondara Solucións ofrence unha gran variedad de servizos sobre a base das necesidades dos nosos clientes. Entre eles:

 • Servizo a bordo de técnico instrumentista y analista: experiencia en ADCPs, CTDs e traballo en roseta
 • Deseño e realización de mostraxes e fondeos nos ámbitos da investigación e a monitorización ambiental
 • Asesoramento na instalación de instrumentación a bordo de buques oceanográficos ou embarcacións comerciais

⊕ Desenvolvemento

 • Integración e xestión de plataformas multi-instrumentais
 • Implementación de diferentes sistemas de telemetría (GPRS, GSM, radio, satélite...)
 • Desenvolvemento de software para adquisición, tratamento e monitorización de datos

⊕ Divulgación

No ámbito da divulgación científica Sondara Solucións ten experiencia na realización de actividades como:

 • Desenvolvemento de programas educativos e de divulgación en Ciencias do Mar
 • Asesoramento e asistencia técnica en actividades de divulgación científica
 • Organización, loxística e xestión de cursos e congresos de divulgación científica
 • Redacción e elaboración de contidos para publicacións de divulgación científica en xeral, y máis concretamente do medio mariño

⊕ Educación ambiental

Sondara Solucións leva a cabo actividades de educación ambiental, dirixidas tanto ao público en xeral como a colectivos escolares, sector pesqueiro, o calquera outro interesado na realización de proxectos educativos e de sensibilización ambiental.

 • Desenvolvemento de programas educativos e de divulgación
 • Deseño, organización, loxística e xestión de programas e proxectos de comunicación social da ciencia e educación ambiental
 • Organización e execución de cursos de formación en divulgación, sensibilización e educación ambiental

Calculadora do consumo para o Día Mundial da Auga

© Sondara Solucións · R/María Berdiales 39 · 36203 Vigo · Tel: 692 021 024 · sondara@sondara.com