Servizo de campañas oceanográficas e laboratorio

Sondara Solucions, como empresa especializada en traballos oceanográficos, informa dos nosos servizos de apoio en campañas oceanográficas.

A formación multidisciplinar e a experiencia do noso persoal técnico, con centos de días de traballo a bordo, permítenos ofrecerlle de xeito concreto os seguintes servizos:

⊕ Deseño e organización do traballo de campo:

 • Estudo e redacción do plan de campaña dacordo cos seus obxetivos e coñecemento previo
 • Deseño de estratexia de mostraxe e das accións necesarias
 • Realización do listado de material necesario para a campaña
 • Redacción de protocolos de mostraxe e análise

⊕ Apoio de persoal embarcado durante campaña

 • Mostraxe de roseta, draga, redes de plancto, etc...
 • Manexo e procesado de datos de CTD y ADCP
 • Filtrado de mostras
 • Análise e procesado de distintas variables: osíxeno, clorofila, nutrientes, salinidade, pH, alcalinidade, carbono total...

⊕ Traballos de post-campaña

 • Análise de mostras
 • Informes bionómicos e de caracterización sedimentaria
 • Procesado, control de calidade e tratamento estadístico dos resultados
 • Elaboración de gráficas de resultados
 • Redacción de informes de campaña

Ademais, tamén realizamos traballos subacuáticos como:

 • Filmacións subacuáticas georeferenciadas
 • Labores de mergullo profesional

© Sondara Solucións · R/María Berdiales 39 · 36203 Vigo · Tel: 692 021 024 · sondara@sondara.com